Η γυναικεία μεταβίβαση στην ψυχανάλυση με την έφηβη. Μία κλινική περίπτωση.


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η μητρότητα και η γονιμότητα της γυναίκας οδηγούν στην μετουσίωση της σεξουαλικής επιθυμίας. Η μεταβίβαση στην ψυχανάλυση υπηρετεί τη μετουσίωση τέτοιων στοιχείων. Στην ανάλυση των εφήβων ερχόμαστε μπροστά σε εκδραματίσεις. Πρόκειται για αυτοκαταστροφικές προ-διαθέσεις. Η αναβίωση της οιδιποδειακότητας τους δημιουργεί συγχυτικές καταστάσεις. Η παιδική αμνησία επικαλύπτει τις σεξουαλικές και επιθετικές ενορμήσεις. Κατά συνέπεια η δυνατότητα του εφήβου να εκδηλώσει φυσική βία είναι απόρροια των φαντασιώσεων αιμομιξίας. Όμως, οι προοιδιπόδειες παρεμβολές, όποτε κυριαρχούν, πιέζουν για την απομάκρυνση του έφηβου από αιμομικτικές σχέσεις ,οι οποίες όμως αντικαθίστανται από συμβιωτικές. Το δυνατό άγχος του εφήβου κατά την παλινδρόμηση του Εγώ υπερφαλαγγίζει τα όρια του εαυτού, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η αίσθηση της πραγματικότητας. Η κατάθλιψη στους εφήβους είναι συχνή και συνοδεύεται από την αμφιθυμική αποεπένδυση των γονεϊκών προτύπων. Με αφορμή την περίπτωση μιας νεαρής έφηβης συζητείται η εικόνα ενός αναπτυσσόμενου παιδικού σώματος σε σχέση με το γυναικείο σώμα της αμφίσημης σεξουαλικότητας. Εδώ η μεταβιβαστική σχέση αποκτά χαρακτηριστικά άλλοτε κόρης-μητέρας και άλλοτε έφηβης-γυναίκας. Η δράση της αντιμεταβίβασης βοηθά στη κατανόηση μιας δύσκολης ψυχαναλυτικής πορείας.