Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο


Το Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο έχει σκοπό να εμβαθύνει στις ψυχαναλυτικές έννοιες της Φροϋδικής Ψυχανάλυσης. Το Σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικό και κλινικό υλικό κατανεμημένο σε δίωρες συναντήσεις. Για το θεωρητικό μέρος προτείνεται το βιβλίο του Jean Michel Quinodoz «Πώς να διαβάσω τον Φρόυντ. Οδηγός ανάγνωσης του Φροϋδικού έργου», Εκδόσεις Κέδρος. Καθένας από τους συμμετέχοντες, εκ περιτροπής,  παρουσιάζει τα κεντρικά σημεία ενός κεφαλαίου από το βιβλίο και ακολουθεί συζήτηση στην ομάδα υπό την καθοδήγηση του Συντονιστή. Στο κλινικό μέρος, γίνεται ομαδική εποπτεία κλινικών περιστατικών από την κλινική εμπειρία του Συντονιστή ή/και των συμμετεχόντων και σύνδεσή τους με την κλασική ψυχαναλυτική θεωρία. 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα

Ημέρα και ώρες διεξαγωγής: κάθε Δευτέρα (εκτός από την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα), 20:15-22:00.