Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο

Στο προπαρασκευαστικό σεμινάριο γίνεται ομαδική εποπτεία κλινικών περιστατικών και σύνδεσή τους με την κλασική ψυχαναλυτική θεωρία, καθώς και παρουσίαση κλινικών περιστατικών από την εμπειρία του συντονιστή ή/και των εκπαιδευόμενων.

Το προπαρασκευαστικό σεμινάριο αφορά τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο πενταετές πρόγραμμα ψυχαναλυτικών σπουδών.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 7 άτομα.
Διάρκεια: 1 έως 2 Ακαδημαϊκά Έτη

Οι συναντήσεις γίνονται ημέρα Δευτέρα, σε εβδομαδιαία βάση, ώρες 22:00-23:00