Αρχαιρεσίες ΙΚΨ 2022Οδηγίες Ψηφοφορίας: Στο σημείο αυτό ψηφίζετε για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορείτε να επιλέξετε από ένα (1) έως (5) υποψηφίους. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στις επιλογές σας και το όνομα του προέδρου που θα επιλέξετε στο επόμενο ψηφοδέλτιο.


Οδηγίες Ψηφοφορίας: Στο σημείο αυτό ψηφίζετε για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιλέγετε έναν (1) υποψήφιο.


Οδηγίες Ψηφοφορίας: Στο σημείο αυτό ψηφίζετε για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μπορείτε να επιλέξετε από έναν (1) έως τρεις (3) υποψηφίους.