Ομιλία Τετάρτης 30 Νοεμβρίου 2016


«Οι παρεμβάσεις επί του ναρκισσισμού συνιστούν πηγή δυστυχίας, αλλά και ο ίδιος ο ναρκισσισμός αποτελεί ότι πιο επισφαλές για το άτομο, κλινικό παράδοξο: Κλινική Παρουσίαση»

Ευτυχία Γυπαράκη

Περίληψη: Η συναισθηματική φόρτιση της ναρκισσιστικής ικανοποίησης ισοδυναμεί με την ηδονή η οποία είναι εν πολλοίς πολλαπλά ανεσταλμένη από αυτή την ίδια την λειτουργικότητα του ψυχικού οργάνου. Παρά ταύτα, στην περίπτωση των σοβαρών μεθοριακών διαταραχών η ευχαρίστηση και τα ηδονιστικά της υποκατάστατα δεν παύουν να λειτουργούν εντός του ψυχισμού πεισματικά και ακατάπαυστα. Γι’ αυτό το λόγο, σε παρόμοιες κλινικές περιπτώσεις, δεν αναφερόμαστε σε συμβιβασμό μεταξύ των μερών του ψυχικού οργάνου, αλλά σε προβολές και πολύ περισσότερο σε σχάσεις. Έτσι, ο μεθοριακός ασθενής δύναται να κρατά μια διάσταση αμιγούς ανεξαρτησίας την οποία αντιπαλεύεται ανεπιτυχώς το υπόλοιπο της ύπαρξης του.