Ομιλία Τετάρτης 25 Μαΐου 2016


«Η διαταραχή της συμπτωματικής αίσθησης κενότητας του αναλυτή πιθανόν να συνιστά διαταραχή τεράστιας ψυχικής συμπύκνωσης του ασθενούς»

Ευτυχία Γυπαράκη

Περίληψη: Σε πολλές κλινικές περιπτώσεις η νεύρωση είναι άτυπη, η ψυχωτική φαινομενολογία είναι σποραδική, η μεθοριακότητα στηρίζεται μόνο σε σημεία ασαφούς κατηγοριοποίησης και τότε συχνά δημιουργείται αντιμεταβιβαστικά στον αναλυτή η αίσθηση μιας αμοιβαίας κενότητας και βαριεστιμάρας. Παρόλα αυτά ο ασθενής παρουσιάζεται σε διαφορετικές φάσεις της θεραπείας του με συμπυκνωμένα συναισθήματα θυμού, απελπισίας, αυτοκτονικού ιδεασμού, παθητικότητας τα οποία δεν κρατούν για πολύ. Οι καταστάσεις αυτές έχουν μια δύσκολη αναλυτική πορεία η οποία ενδεχομένως να διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια επειδή ο ασθενής αρνείται να παρουσιαστεί ζωντανός και κυρίαρχος, αλλά από την άλλη, αδυνατεί να ζήσει χωρίς ένα κρυφά εξιδανικευμένο αντικείμενο που εκφράζεται μέσω του αναλυτή του.