Ομιλία Τετάρτης 25 Ιανουαρίου 2017


«Κλινική Παρουσίαση: Αν στην ψυχωτική διεργασία το συναίσθημα δεν είναι αποκομμένο από την συνείδηση ως θα ανεμένετο τότε αυτό μπορεί να έχει υποκατασταθεί από το σύνολο του Εγώ του ασθενούς σε μία παραπλανητική Νεύρωση»

Βασίλειος Μαούτσος

Περίληψη: Η ψυχική διάσταση που ορίζει το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα της εκάστοτε ψυχικής νόσου είναι το συναίσθημα το οποίον πάσχει στον τρόπο και στη πορεία της επένδυσής του επί του συνόλου του ψυχισμού. Αυτό ούτε είναι πάντοτε εμφανές αλλά ούτε καν χρειάζεται να βρίσκεται στο προσκήνιο αφού οι άμυνες το ωθούν προς τα πίσω έτσι ώστε να επαυξάνονται οι συνθήκες αποδοχής και επικοινωνίας του Εγώ του ασθενούς από τον αναλυτή. Όλα αυτά γίνονται αυτομάτως. Συγκεκριμένα, στη περίπτωση της ψυχωτικής διεργασίας, με την απίθανη βραδύτητα και την υπόγεια διαδρομή που την χαρακτηρίζει, το συναίσθημα ενώ καταστρέφει τα ψυχικά περιεχόμενα που αδυνατεί να συντονίσει συγχρόνως δίδεται σ’ αυτές τις εν πολλοίς άχρηστες αντιπροσωπεύσεις ο χρόνος να οργανωθούν προκειμένου να περισωθεί ότι μπορεί. Ως τελικό αποτέλεσμα θα εμφανιστεί πέραν της τυπικής εικόνας αποσπασματικής επικοινωνίας του ασθενούς και μία ψευδής παρουσία κάποιας μορφής ψυχικής υγείας. Συμβαίνει δε αυτό εξ αιτίας ενός δευτερογενούς εγωτικού σχηματισμού που έχει ατάκτως επικαλύψει τις σοβαρές ατέλειες που έχουν δημιουργηθεί και τα συντρίμμια του έχουν πάρει την θέση του απλού και απροσχημάτιστου συναισθηματικού αυθορμητισμού.