Ομιλία Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2015


«Εκφράσεις κατάθλιψης και θρήνου στην εφηβεία»

Μαρία-Αθηνά Βούλγαρη

Περίληψη: Η εφηβική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία η οποία σηματοδοτεί σχέσεις αποχωρισμού και προσδιορίζει έναν εσωτερικό χώρο ικανό να συμπεριλαμβάνει τον ψυχικό πόνο, τον οποίο ο έφηβος καλείται να ανέλθει και να χειριστεί. Για να ευοδωθεί αυτή η διαδικασία η εφηβική εμπειρία γίνεται μίμηση πράξης σπουδαίας και τελείας η οποία βιώνεται και δεν είναι αφηγήσιμη.