Ομιλία Παρασκευής 21 Μαρτίου 2014 – Μέρος Α


“Ο Έρως Γιατρός”

Roberto Neuburger

Περίληψη: Υπάρχει μια ιατρική γνώση περί Έρωτος; Στα αρχαία χρόνια, η Ιατρική δεν βρήκε κανένα εμπόδιο για να προσέχει και συμπεριλαμβάνει την Υποκειμενικότητα μαζί με τις δυσαρέσκειές της (τω όντι, δεν θεωρούμε τον ‘Ερωτα σαν Πάθος;), όπως το βλέπουμε στην ομιλία του Ερυξιμάχου στο Συμπόσιο του Πλάτωνος. Όταν ο Freud αναφέρει τον ΄Ερωτα – όπου οι υστερικές του ασθενείς τον οδήγησαν αναπόφευκτα – ο χωρισμός των δομών του Λόγου ήδη αρχίζει να παίρνει την μορφή του πλέον οριστικά.

Η θεωρία των τεσσάρων λόγων του Λακάν
Πέρα από την επιστημονική γενικότητα, την οποία η Ιατρική δεν μπορεί να αποφύγει όπως την δική της μόνιμη και στερεά αναφορά, κείτεται ένα υπόλοιπο: η υποκειμενικότητα, το άχρηστο αντικείμενο με το οποίο μόνο η Ψυχανάλυση μπορεί να ασχολείται. Δύο παραδείγματα της κλινικής πράξης της Διασυνδετικής – συμπεριλαμβάνοντας μια σύντομη συνάντηση με ιατρούς συγκινημένους από την αδυνατότητα να εξηγήσουν «το οποίο δεν παύεται να γράφεται» – δείχνουν τις αιώνιες ανεπάρκειες μίας «πανεπιστημονικής» προσέγγισης.

(Μετάφραση των Γαλλικών όρων του σχεδίου:)
Ο λόγος του Κυρίου
Αδύνατο
Ο λόγος του Πανεπιστημίου
Ανικανότητα
Ο λόγος της Υστερικής
Ο λόγος του Αναλυτή
Ο παραγωγός – Ο άλλος
Η αλήθεια – Η παραγωγή

Οι θέσεις των τεσσάρων λόγων του Λακάν
• Αυτό που βάζει στο προσκήνιο ο εκδότης της ομιλίας
• Αυτός για τον οποίο η ομιλία απευθύνεται
• Αυτό που κρύβει ο παραγωγός της ομιλίας
• Τι παράγει η ομιλία