Ομιλία Τετάρτης 27 Ιανουαρίου 2016


«Με κόστος μια ρωγμή που διευρύνεται με το χρόνο»

Μιχάλης Πέτρου

Περίληψη: Από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974, πολλές εκατοντάδες ανθρώπων θεωρούνται αγνοούμενοι. Παρά τις εκταφές οστών τα οποία πρόσφατα ταυτοποιήθηκαν με μεγάλο αριθμό αγνοουμένων, η ολοκλήρωση της διεργασίας του πένθους τους βραδυπορεί, «με κόστος μια ρωγμή… που διευρύνεται με το χρόνο» Freud (1938). Ο εισηγητής θα προσπαθήσει να δείξει πώς το πένθος των αγνοουμένων φαίνεται να είναι συνδεδεμένο με τις περιπέτειες της ελληνο-κυπριακής κοινωνίας, συγκλονισμένης από άλυτα τραύματα και πένθη, τα οποία εμποδίζουν την συγκρότηση τόσο μίας μετριοπαθούς συλλογικής μνήμης, όσο και ενός δυνατού μέλλοντος για τη χώρα.