Λίγα Λόγια για το Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης


Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης» ιδρύθηκε το 1998 στην Ελλάδα με σκοπό, κατά κύριο λόγο, τη μελέτη και εφαρμογή της Κλασικής Ψυχανάλυσης, αλλά κατ’ επέκταση και της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Το Ινστιτούτο καθόρισε ως βασική του αρχή, η οποία διέπει τις εκπαιδευτικές και λοιπές δραστηριότητές του, την ενδελεχή μελέτη του έργου του Sigmund Freud διότι μόνον έτσι καθίσταται δυνατή η κατανόηση των Θεωρητικών Θέσεων και Κλινικών Εφαρμογών των άλλων ψυχαναλυτικών τοποθετήσεων.