Κλινική Υπηρεσία


Το Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης προσφέρει τη δυνατότητα ψυχαναλυτικής θεραπείας (συχνότητα τριών έως πέντε εβδομαδιαίων συναντήσεων) με κόστος προσαρμοσμένο στις οικονομικές συνθήκες κάθε υποψηφίου προς ανάλυση. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της προσφοράς εκ μέρους μελών του Ινστιτούτου είναι μία προκαταρκτική εκτίμηση καταλληλότητας του υποψηφίου προς ανάλυση. Οι θεραπευτές οι οποίοι αναλαμβάνουν αναλύσεις εξατομικευμένου κόστους είναι μέλη του Ινστιτούτου με άρτια ακαδημαϊκή κατάρτιση και σημαντική κλινική εμπειρία. Η υπηρεσία Ψυχαναλυτικής Θεραπείας εξατομικευμένου κόστους παρέχεται εκτός από την Ελληνική γλώσσα και στην Αγγλική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στη γραμματεία του Ινστιτούτου.