Αρχική

intro-banner
Καλωσορίσατε στο Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης
intro-banner
Καλωσορίσατε στο Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης
previous arrow
next arrow

Λίγα Λόγια για το Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης» ιδρύθηκε το 1998 στην Ελλάδα με σκοπό, κατά κύριο λόγο, τη μελέτη και εφαρμογή της Κλασικής Ψυχανάλυσης, αλλά κατ’ επέκταση και της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Το Ινστιτούτο καθόρισε ως βασική του αρχή, η οποία διέπει τις εκπαιδευτικές και λοιπές δραστηριότητές του, την ενδελεχή μελέτη του έργου του Sigmund Freud διότι μόνον έτσι καθίσταται δυνατή η κατανόηση των Θεωρητικών Θέσεων και Κλινικών Εφαρμογών των άλλων ψυχαναλυτικών τοποθετήσεων.

Λίγα Λόγια για την Ψυχανάλυση

Η Προσφορά της Ψυχανάλυσης

Η Ψυχανάλυση απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Έχει όμως εντελώς διαφορετικό σκοπό για τον καθένα. Ιδιαιτέρως αφορά όποιον έχει ευαισθητοποιηθεί στην δυναμική και άγνωστη πλευρά του εαυτού του. Οι περισσότεροι άνθρωποι διαπραγματεύονται αυτή την πλευρά του εαυτού τους εκτός Ψυχανάλυσης έχοντας ένα ενδιαφέρον για την Τέχνη, την Κοινωνία, τα Σπορ και τις εν γένει ανθρώπινες δραστηριότητες που ενέχουν μια ασυνείδητη παράμετρο. Άλλοι, βιώνοντας την ύπαρξη άγχους, κατάθλιψης, παραληρηματικού ιδεασμού, ψυχαναγκαστικών εμμονών, ψυχοσωματικών προβλημάτων και άλλων συμπτωμάτων, ζητούν να τα ξεπεράσουν μέσα από την δική τους ανάλυση. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Λίγα Λόγια για την Ψυχανάλυση”

Κλινική Υπηρεσία

Το Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης προσφέρει τη δυνατότητα ψυχαναλυτικής θεραπείας (συχνότητα τριών έως πέντε εβδομαδιαίων συναντήσεων) με κόστος προσαρμοσμένο στις οικονομικές συνθήκες κάθε υποψηφίου προς ανάλυση. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της προσφοράς εκ μέρους μελών του Ινστιτούτου είναι μία προκαταρκτική εκτίμηση καταλληλότητας του υποψηφίου προς ανάλυση. Οι θεραπευτές οι οποίοι αναλαμβάνουν αναλύσεις εξατομικευμένου κόστους είναι μέλη του Ινστιτούτου με άρτια ακαδημαϊκή κατάρτιση και σημαντική κλινική εμπειρία. Η υπηρεσία Ψυχαναλυτικής Θεραπείας εξατομικευμένου κόστους παρέχεται εκτός από την Ελληνική γλώσσα και στην Αγγλική και Ιταλική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στη γραμματεία του Ινστιτούτου.