Δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες πληροφορίες.
Δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες πληροφορίες.
27/09/2011
Σεμινάριο Μεταψυχολογίας
18/10/2015
Κλινικό Εργαστήριο Ομαδικής Εποπτείας
00/00/0000
Oooo seher nasılsın sormayalı
26/10/2016
Η γυναίκα στα μάτια του Freud - Η γυναίκα στα μάτια του Καζαντζάκη
Μαρία-Αθηνά Βούλγαρη
30/11/2016
Παρεμβάσεις επί του ναρκισσισμού
Ευτυχία Γυπαράκη 
25/01/2017
Κλινική Παρουσίαση: Ψυχωτική Διεργασία
Βασίλειος Μαούτσος
29/03/2017
Γλώσσα, το ανθρώπινο σύμπαν
Μαρία Τσιλιβίγκου
31/05/2017
Η ψυχοσωματική στην ψυχανάλυση
Βασίλης Δημόπουλος