Προπαρασκευστικό Σεμινάριο

Στο προπαρασκευαστικό σεμινάριο γίνεται ομαδική εποπτεία κλινικών περιστατικών με βάση την κλασική ψυχαναλυτική θεωρία, καθώς και παρουσίαση κλινικών περιστατικών από την εμπειρία του συντονιστή.

Το προπαρασκευαστικό σεμινάριο αφορά τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο πενταετές πρόγραμμα ψυχαναλυτικών σπουδών.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 7 άτομα.
Διάρκεια: 1 έως 2 Ακαδημαϊκά Έτη

Οι συναντήσεις γίνονται ημέρα Δευτέρα, σε εβδομαδιαία βάση, ώρες 22:00-23:00